Billigt. Enkelt. Vardia. 70106060

Nye regler for de 17-årige bilister

Der er pr. 1. januar fra Folketingets side givet grønt lys til en treårig forsøgsordning, der tillader 17-årige at tage kørekort på samme betingelser som 18-årige i dag.

Din bilforsikring dækker på følgende måde

Som 17-årig er du dækket på samme vilkår og efter samme regler, som gælder for 18-årige bilister i dag.

Du er som 17-årig ansvarlig for at overholde trafikreglerne, uanset om du eller en anden sidder som ledsager i bilen.

Hvis der sker en skade er du selvfølgelig dækket efter de vilkår forsikring har. Du skal være opmærksom på, at der opkræves en selvrisiko på min. 6.000 kr. når fører af bilen er under 26 år. Dette er også uanset om forsikringen er købt med en lavere selvrisiko.

Baggrund for ordningen

Baggrunden for ordningen er at nedbringe antallet af dræbte i trafikken, ved at fokusere på de unge, hvis risiko for at blive dræbt i trafikken er syv-otte gange større end deres forældres. Idéen kommer fra Tyskland, hvor det er lykkes at nedbringe antallet af ulykker blandt de yngste trafikanter.

Kort beskrivelse af reglerne

1. 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.

2. Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode.

3. Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset.

4. 17-årige skal, lige som 18-årige skal det i dag, have bestået både teori og praksis, inden de kan få deres kørekort udleveret.

5. De unge vil kunne begynde at tage kørekort tre måneder før, de fylder 17 år.

 

 

Henter pris...