Billigt. Enkelt. Vardia. 70106060

Henter pris...

Gebyrer og afgifter

Få overblik over vores gebyrer og afgifter

Hos Vardia har vi ingen opkrævnings- og betalingsgebyrer når du betaler for din forsikring. Vi opkræver dog de lovbestemte afgifter som fx skadesforsikringsafgift og stormflodsbidrag samt gebyrer ved opsigelse.

Gebyrer

Ingen betalingsgebyrer

Vi har ingen betalingsgebyrer når du betaler dine forsikringer hos Vardia. Det synes vi er mere enkelt.

Gebyr ved opsigelse

Hvis du ikke længere vil have din forsikring i Vardia, kan du opsige den til forsikringsperiodens udløb (hovedforfald) uden gebyr. Det gælder også hvis fx den forsikrede bil sælges.

Du kan også opsige forsikringen, før forsikringsperioden udløber, den såkaldte forkortede opsigelse. Opsigelsen vil ske med 30 dages varsel til den 1. i måneden. Bruger du forkortet opsigelse koster det et gebyr.

Har du haft policen mere end 1 år, er gebyret 64 kr. pr. police. Hvis din police er under 1 år gammel, er gebyret pr. police:

Gebyrer


Afgifter

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræves der afgifter til staten og til forskellige hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Folketinget vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne opkræver dem.

Statsafgift

Når du køber en bil- eller motorcykelforsikring, bliver du opkrævet statsafgift for bilen eller motorcyklen. Prisen på din forsikring er inklusive statsafgift, som svarer til 42,9% af selve prisen på ansvarsdelen af din forsikring. For knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Vardia opkræver afgiften og betaler den videre til staten. 

Skadesforsikringsafgift

Alle forsikringer er inklusive en skadesforsikringsafgift, som udgør 1,1% af prisen. Vardia opkræver afgiften og betaler den videre til staten.

Miljøbidrag

På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du opkrævet et miljøbidrag på 101 kr. om året. Miljøbidraget finansierer den erstatning, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges. Vardia opkræver bidraget og betaler pengene videre til told- og skattemyndighederne.

Stormflodsbidrag

Indbo-, hus- og sommerhusforsikringer opkræves hvert år stormflodsbidrag. Afgiften er 60 kr. om året pr. forsikring og indbetales til Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet. Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald. 

Henter pris...